catering

  • Catering

    Let bij de inkoop van voedsel vooral op het volume. Grote porties en te veel aanbod zijn de voornaamste reden van voedselverspilling.

  • Catering

    Het scheiden van het organisch afvalheeft een grote impact op het reduceren van uw fractie restafval. Hoewel u misschien denkt dat het organisch afval in uw kantoor beperkt is, is het vaak een grote (zware) fractie in uw restafval.

  • Plastic

    Nederland worden nog verschillende varianten van de afvalstroom plastic ingezameld. Er zijn daarom meerdere pictogrammen voor deze afvalstroom, variërend van plastic tot plastic verpakkingen, blik en drinkpakken.