Cases

Voorbeelden uit de praktijk

Image
Kantoorinrichting

Kantoorinrichting

De weg naar een circulaire categorie kantoorinrichting

De ambitie van de Rijksoverheid is om de inkoopcategorie kantoorinrichting te transformeren van een lineaire naar een circulaire categorie (dus van delven, produceren, gebruiken en weggooien naar produceren, gebruiken, inleveren en hoogwaardig hergebruiken). Concreet betekent dit dat het bestaande meubilair zo lang mogelijk in de behoefte moet voorzien. Bij het ontstaan van nieuwe behoeftes kijkt de Rijksoverheid eerst naar producten, componenten en materialen die reeds in omloop zijn. Wanneer in de behoefte enkel kan worden voorzien door nieuwe producten, worden deze getoetst op strenge circulariteitseisen. Na gebruik van de producten door de Rijksoverheid worden deze zo optimaal mogelijk ingezet in volgende cycli. De eerste stap hiertoe was een aanbesteding circulaire kantoorinrichting, waarin een groeimodel is vastgelegd voor zowel de eigen organisatie als de leveranciers.

De aanbesteding wordt regelmatig als succesvol voorbeeld gebruikt in binnen- en buitenland en heeft voor grote impact in de markt gezorgd.

Meer informatie