Resultaat

Besparing van geld
en positieve impact

Image

Wat levert het op?

Het resultaat van een afvalvrij kantoor

In een afvalvrij kantoor wordt afval in de eerste plaats voorkomen. Als dat niet mogelijk is worden reststromen op een efficiënte manier omgezet in grondstoffen voor nieuwe producten. Een kantoor wordt zo een grondstoffendepot. Naast een reductie in CO2-uitstoot en grondstoffenverbruik, kan een slimme omgang met afval daardoor zelfs geld opleveren. Bovendien geef je met een afvalvrij kantoor invulling aan de groeiende vraag van medewerkers en klanten voor een duurzame bedrijfsvoering.

Geld

Vermindering van de afvalkosten

Beter omgaan met grondstoffen is niet alleen goed voor het milieu, maar kan ook kosten besparen. Belangrijk hierbij is het maken van een totale business case voor de beschikbare maatregelen die leiden tot een afvalvrij kantoor.

Afvalkosten bestaan uit:
  • de huur van containers;
  • de kosten van afvallogistiek (het ophalen en ledigen van de container);
  • de opbrengsten/kosten van de verwerking van de betreffende afvalstroom;
Image
Hoe bespaar je (afval)kosten?

Verspilling voorkomen reduceert de hoeveelheid afval. Denk bijvoorbeeld aan voedselverspilling bij vergaderlunches (gemiddeld 20% voedselverspilling), onnodig printen of eenmalig gebruik van koffiebekers. Actief beleid op bovenstaande punten zorgt niet alleen voor minder afvalkosten maar helpt ook om gerichter in te kopen, waardoor ook de inkoopkosten worden gereduceerd. De inkoopkosten van producten zijn vaak meer dan een factor 5 van de afvalkosten. Hier kan dus een flinke besparing worden gerealiseerd.

Milieu-impact

Zorgvuldig gebruik van grondstoffen

Klimaatverandering wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen. Vermindering van product gebruik, duurzamere productie en meer recycling zijn effectieve strategieën om de uitstoot van broeikasgassen (o.a. CO2) terug te dringen.

Door de verschillende R-en in te zetten worden materiaalkringlopen gesloten en blijven de grondstoffen in gebruik in plaats van dat dit afval wordt. Ook verminderen we hiermee de uitputting van schaarse grondstoffen. Door in de laatste plaats afval gescheiden in te zamelen en te recyclen, kan de waarde van de grondstoffen behouden worden. Let wel: minder afval produceren is goed voor het milieu, beter dan afval recyclen. Je bespaart zo grondstoffen en energie.

Image

Duurzame positionering

Het kantoor als visitekaartje van de organisatie

Uit Dossier Duurzaam 2017 blijkt dat bijna driekwart van de consumenten het belangrijk vindt dat bedrijven een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij, milieu en het welzijn van mensen. 

Bijna de helft van de Nederlandse consumenten (48%) let bij de aanschaf van producten of diensten op duurzaamheid. Een aandeel dat tot 2013 constant rond de 30% lag en daarna geleidelijk is gestegen. Daarnaast is 32% bereid extra te betalen voor duurzame producten, in 2016 was dit nog 29%.

Voordelen van een duurzame positionering

Niet alleen in het eigen koopgedrag vinden mensen duurzaamheid steeds belangrijker. Ook in de keuze voor een werkgever zijn mensen steeds meer op zoek naar overeenkomende waarden. In de meest recente 'Millennials Survey' van Deloitte komt naar voren dat generatie Y (millennials) en Z (geboren tussen 1995 en 2010) het belangrijk vinden dat hun werkgever positieve impact maakt op de maatschappij en het milieu en bijdraagt aan een inclusieve en diverse werkomgeving. Deze generaties zullen in 2020 bijna 60% van de beroepsbevolking representeren. Duurzaamheid, circulair werken en streven naar een afvalvrij kantoor zijn bij uitstek kansen om jezelf te positioneren als een aantrekkelijke werkgever.

Image