Noodzaak

Liever vandaag dan morgen afvalvrij!

Image

Waarom is een afvalvrij kantoor belangrijk?

Op dit moment leven we niet in balans met de draagkracht van de aarde. Dat betekent dat we meer grondstoffen gebruiken dan de aarde kan regenereren (en eindige grondstoffen uitputten) en dat we meer schadelijke stoffen uitstoten dan de aarde kan opnemen. Dit is op lange termijn niet houdbaar. De urgentie voor verduurzaming neemt toe: op grote én kleine schaal. Als organisatie kun hierin een belangrijke bijdrage leveren door te kiezen voor een afvalvrij kantoor.

Take-make-waste

Onze huidige maatschappij werkt volgens een lineair take-make-waste principe. We onttrekken waardevolle grondstoffen uit de aarde, maken er producten van en na gebruik gooien we ze weg.

Door deze lineaire werkwijze gaan ontzettend veel waardevolle grondstoffen verloren. Voor de vervaardiging van nieuwe producten moeten we steeds nieuwe grondstoffen winnen, waardoor deze grondstoffen steeds schaarser worden (zie ook infographic). Tegelijkertijd zorgt de aanhoudende bevolkingsgroei voor een steeds grotere vraag naar grondstoffen.

Earth Overshoot Day

Op dit moment gebruiken we meer grondstoffen dan de aarde ons kan geven. Dit betekent dat we leven op reserves.

De dag in het jaar waarop we meer verbruikt hebben dan de aarde ons datzelfde jaar kan geven, wordt Earth Overshoot Day genoemd. In 2019 viel Earth Overshoot Day op 29 juli. Dit betekent dat alle grondstoffen die we vanaf 30 juli uit de aarde onttrekken 'reserves' zijn.

Bron: NOS op 3, Waarom we eigenlijk twee aardes nodig hebben (2018).

Afval gemiddelde kantoormedewerker

In een kantoor wordt op dagelijkse basis veel afval geproduceerd. Daarbij kun je onderscheid maken tussen dagelijks en periodiek afval.

Dagelijks afval is te koppelen aan de directe behoefte van de kantoormedewerker. Het gaat hierbij om zogenoemde verbruiksartikelen, zoals koffiebekers, koffiedrab, theezakjes, verpakkingen (glas, karton & plastic), voedselresten en printpapier, maar ook schoonmaakmiddelen, nietjes en batterijen.

Daarnaast komt periodiek afval vrij dat vaak gekoppeld is aan vernieuwing, onderhoud en vervanging. Dit is afval is vaak afkomstig van gebruiksartikelen. Denk hierbij aan bouwafval, ICT-afval, werkkleding, stoelen en tafels. Vaak worden deze stromen niet afgevoerd via het reguliere afvalcontract. Hierdoor worden deze stromen ook niet altijd meegenomen in de afvalrapportages van het bedrijf.

Een gemiddeld kantoor in de zakelijke dienstverlening produceert jaarlijks:

0
kilogram afval (per fte)

daarvan wordt NIET gescheiden

Bron: Stichting Stimular (2016).

Afvalstromen

In een traditioneel kantoor

In de traditionele situatie produceert een gemiddeld kantoor dus veel afval. Bij inkoop ligt de focus veelal op prijs en kwaliteit en tijdens de gebruiksfase gaat de meeste aandacht naar functionaliteit. Circulariteit en een afvalvrij kantoor hebben nog niet altijd prioriteit. Dit geldt ook voor de vraag wat er gebeurt met de producten na eind gebruik. Het gevolg is dat ontzettend veel waardevolle grondstoffen op de afvalberg belanden. Maar dat is niet nodig, een afvalvrij kantoor biedt namelijk ontzettend veel potentie.