Platformen

Image

Kennisplatformen & overheidsinitiatieven

Wegwijzer Circulair inkopen
Wegwijzer Circulair inkopen

In opdracht van de initiatiefnemers van de Green Deal Circulair Inkopen (MVO Nederland, NEVI, PIANOo en Rijkswaterstaat) is de Wegwijzer Circulair Inkopen ontwikkeld. De wegwijzer is een verzameling van de beschikbare kennis, tips en voorbeelden op het gebied van circulair inkopen. Met de handvatten in deze wegwijzer kun je zowel op strategisch niveau beslissingen nemen als op uitvoerend niveau concrete stappen zetten.

Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is opgezet om de effectiviteit en impact van MVI te vergroten. Het geeft deelnemende organisaties zes maanden de tijd om tot een concreet actieplan te komen. Er is een handreiking geschreven, maar ook staan alle actieplannen op de website van PIANOo. Dit kan als inspiratie dienen voor het stellen van doelen voor je eigen (inkoop)organisatie.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Tool
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Tool
De landelijke criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) zijn beschikbaar via een online tool. De MVI tool is een handig hulpmiddel bij het verzamelen van de meest recente MVI-criteria voor je inkoopdocument.
Kenniscentrum Afval Circulair
Kenniscentrum Afval Circulair
Afval Circulair is binnen WVL (Het organisatieonderdeel Water, Verkeer en Leefomgeving ontwikkelt voor Rijkswaterstaat) het kenniscentrum over afval en circulaire economie. Ambitie is grondstofkringlopen te sluiten en een circulaire economie daarmee dichterbij te brengen.
VANG Buitenshuis
VANG Buitenshuis

Het programma VANG Buitenshuis helpt de kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD-sector) om voor 2022 de 2 miljoen ton restafval die vrijkomt - en die vergelijkbaar is met huishoudelijk afval - te halveren. VANG staat voor 'van afval naar grondstof'. Op deze site wordt kennis gedeeld, vind je handvatten en stappenplannen en lees je hoe koplopers werken aan een afvalvrij kantoor.