Cases

Voorbeelden uit de praktijk

Image
Restafval

Restafval

DCMR zet in op verlagen restafval bedrijfsvoering

In het kader van ‘practice what you preach’ pakt DCMR, de gezamenlijke Milieudienst van de provincie Zuid-Holland en 15 andere gemeenten, haar eigen afvalstromen flink aan.

DCMR produceert inmiddels nog maar 6% restafval, in plaats van de 83% die het ooit was. Hier liggen meerdere interventies aan ten grondslag:

  • Individuele afvalbakken werden weggehaald en vervangen door centraal geplaatste afvalstations waarin afval gescheiden kan worden ingezameld. De oude afvalbakken werden gedoneerd aan scholen en andere instellingen.
  • Er worden afvalcoaches ingezet. Deze coaches helpen medewerkers met het juist scheiden van afval en corrigeren achteraf wanneer nodig. Ze blijken een erg goede motivatie om direct goed te scheiden!
  • Versleten bedrijfskleding werd voorheen vernietigd, tegenwoordig wordt die hergebruikt om er tassen mee te maken voor relatiegeschenken.

De droom is om in de toekomst helemaal geen restafval meer te produceren en de circulaire stroom geheel te sluiten.

Meer informatie