Cases

Voorbeelden uit de praktijk

Image
Afvalscheiding

Afvalscheiding

Rabobank zet in op afvalvrije kantoren

De Rabobank investeert veel tijd en energie om haar centrale panden in Nederland afvalvrij te maken. Het percentage restafval ligt al 5 jaar rond de 25%.

De 75% gescheiden stromen bestaan uit papier, karton, koffiebekers, voedselresten, koffiedrab, plastic, glas en klein chemisch afval. Van de ingezamelde koffiebekers wordt toiletpapier gemaakt, dat vervolgens weer wordt afgenomen door de bank.

Als we inzoomen op het hoofdkantoor aan de Croeselaan (> 5.000 werkplekken) zien we dat in 2013 gemiddeld 156 kg afval per werkplek geproduceerd werd. Hiervan was 32%, restafval. In 2017 werd er nog maar 136 kg afval per werkplek geproduceerd. Hiervan was 27%, restafval. In 5 jaar is het totale afval per werkplek gedaald met 13%, terwijl het restafval gedaald is met 26%. De daling in het totale afval is voor een groot deel te wijten aan het terugdringen van verspilling. Denk hierbij met name aan minder gebruik van papier. De daling van het restafval komt doordat in de kantoren actief gestuurd wordt op afvalscheiding en aanbieden van afvalstoffen voor recycling.

Tip: Staar je niet blind op een laag percentage restafval of hoog percentage recycling. Een percentage kan namelijk sterk beïnvloed worden door incidentele stromen. Veel concretere KPI’s zijn hoeveelheid restafval per medewerker of per werkplek.