Papier en Drukwerk

Papier en Drukwerk

Landbouwreststromen bevatten cellulose, het belangrijkste bestandsdeel van papier. Op het moment worden bomen geplant voor de papierindustrie.

Deze bomen kunnen bij het gebruik van reststromen uit de landbouw blijven staan om CO2 op te nemen en biodiversiteit te bevorderen. Reststromen uit de landbouw komen ruim veertig keer zo snel vrij en de opbrengst per hectare is bijna anderhalf keer zo groot. Daarnaast is de productie van papier van landbouwreststromen CO2-neutraal (mits de gebruikte energie hernieuwbaar is). De impact op het milieu scoort volgens IVAM Universiteit van Amsterdam 47% beter dan FSC gecertificeerd papier van houtvezel, en 29% beter dan gerecycled papier. Deze case is een goed voorbeeld van de optie Reduce uit het 5r-en model. Op deze manier worden de grondstoffen en energie die nodig zijn voor het produceren van papier namelijk efficiënter gebruikt.