E-waste

E-waste

Einde gebruik

Per jaar ontstaat ongeveer 20 miljoen ton aan e-waste. Er zijn verschillende partijen actief die kijken of ICT-apparatuur geschikt is voor hergebruik of moet worden gerecycled. Apparatuur geschikt voor hergebruik worden gereviseerd en keert daarna terug op de markt. Van producten die ongeschikt zijn voor recycling worden de grondstoffen gedemonteerd en omgesmolten. 

Om te voorkomen dat herbruikbare producten toch buiten het zicht onverantwoord gestort worden kan je vooraf om garanties vragen. Daarnaast voldoet een verwerker aan de wettelijke kwaliteitsnorm voor het verwerken van e-waste als deze gecertificeerd is op basis van WEEELABEX. Deze kwaliteitsstandaard stelt eisen aan o.a. inzameling, transport en verwerking van e-waste.