Tips

Voor een afvalvrij kantoor

Image
ICT-apparatuur

ICT-apparatuur

Inkoop

Er zijn veel afwegingen die belangrijk zijn bij de inkoop van ICT-apparatuur. Hier zijn een aantal van deze afwegingen weergegeven:

  • Wat heb je precies nodig? Vaak wordt apparatuur gebruikt om medewerkers te faciliteren in het uitvoeren van hun werkzaamheden. Hierbij is het bijvoorbeeld niet per se noodzakelijk om eigenaar te zijn van de apparatuur.
  • Wat zijn de gebruikersbehoeften? Wellicht kunnen sommige medewerkersgroepen prima werken met bijvoorbeeld gerefurbished materiaal. Uit onderzoek blijkt zelfs dat werknemers graag met hergebruikte apparatuur werkt.
  • Vraag de markt naar hun beleid om apparaten zo lang mogelijk functioneel te laten zijn (soft- en hardware).
  • Vraag de aanbieder hoeveel procent secundaire grondstoffen in nieuwe producten zit. Recycling is al zeer goed mogelijk voor ICT-apparatuur.

Gebruik

ICT-apparatuur kan vaak multifunctioneel worden gebruikt. Efficiënt gebruik resulteert in intensiever gebruik van de apparatuur en draagt het bij aan de vermindering van de grondstofvraag. Een voorbeeld dat veel voorkomt in de kantooromgeving is de aanwezigheid van meerdere grote schermen (beamer en computerschermen) terwijl één vaak voldoende is. Tot slot is het vanzelfsprekend dat medewerkers zuinig en verantwoord omgaan met de hardware die zij gebruiken. Hierbij is het goed om te kijken hoe dit gestimuleerd kan worden.

Einde gebruik

Per jaar ontstaat ongeveer 20 miljoen ton aan e-waste. Er zijn verschillende partijen actief die kijken of ICT-apparatuur geschikt is voor hergebruik of moet worden gerecycled. Apparatuur geschikt voor hergebruik worden gereviseerd en keert daarna terug op de markt. Van producten die ongeschikt zijn voor recycling worden de grondstoffen gedemonteerd en omgesmolten. 

Om te voorkomen dat herbruikbare producten toch buiten het zicht onverantwoord gestort worden kan je vooraf om garanties vragen. Daarnaast voldoet een verwerker aan de wettelijke kwaliteitsnorm voor het verwerken van e-waste als deze gecertificeerd is op basis van WEEELABEX. Deze kwaliteitsstandaard stelt eisen aan o.a. inzameling, transport en verwerking van e-waste.