Tips

Voor een afvalvrij kantoor

Image
Koffiebekers

Koffiebekers

Inkoop

Bij de inkoop van bekers kan gelet worden op het soort variant wat wordt ingekocht. Een LCA (Life Cycle Analyse) geeft inzicht in de milieu-impact van verschillende bekers. Welke beker je ook kiest, zorg ervoor dat de keten gesloten wordt door afspraken te maken over retourname en juiste verwerking met de leverancier of afvalverwerker. Tijdens de inkoopfase kan gekozen worden tussen verschillende varianten koffiebekers. Denk hier onder andere aan: biobased bekers, kartonnen bekers en plastic bekers. Het is van belang dat gebruik wordt gemaakt van één type beker om vervuiling van de reststroom bekers te voorkomen.

Gebruik

Voor alle bekers geldt dat meerdere malen gebruiken van een beker de grootste positieve impact heeft op het milieu. Bij het gebruik van mokken en bekers is hergebruik eveneens belangrijk. Hierbij kan de mok of beker tijdens gebruik ook worden gespoeld met koud water.

Wegwerpbekertje of mok? Voor beide opties is het gebruik allesbepalend voor de milieu-impact. Milieu Centraal heeft berekend: per 1.000 kopjes koffie (ongeveer het jaargebruik op een kantoor) bespaart milieuvriendelijk gebruik evenveel milieubelasting als 55 kilometer autorijden veroorzaakt - dat geldt voor zowel de mok als de plastic bekertjes. Zie: Milieucentraal.

Einde gebruik

Bespreek met de leverancier de mogelijkheden voor een gescheiden inzameling, afvoer en verwerking. Verwerking van koffiebekers kan zowel bij de koffiebekerleverancier of bij de afvalverwerker belegd worden. In beide gevallen is het echter belangrijk om goed inzicht te verkrijgen in het verwerkingsproces om te borgen dat de grondstoffen hergebruikt worden. In het afvalmanagement kan worden gekozen voor inzamelbuizen. Hiermee worden bekers gestapeld ingezameld, waardoor het volume van de reststroom sterk afneemt (= minder transportkosten).