Koffiebekers

Koffiebekers

Inkoop

Bij de inkoop van bekers kan gelet worden op het soort variant wat wordt ingekocht. LCA’s geven een indicatie van de milieu-impact van verschillende bekers. Welke beker u ook kiest, zorg ervoor dat de keten gesloten wordt. Tijdens de inkoopfase kan gekozen worden tussen verschillende varianten koffiebekers.  Denk hier onder andere aan: biobased bekers, kartonnen bekers en plastic bekers. Het is van belang dat gebruik wordt gemaakt van één type beker om vervuiling van de reststroom bekers te voorkomen. Bekers moeten gescheiden worden ingezameld.

Gebruik

Voor alle bekers geldt dat meerdere malen gebruiken van een beker de grootste positieve impact heeft op het milieu. Bij het gebruik van mokken en bekers is hergebruik eveneens belangrijk. Hierbij kan de mok of beker tijdens gebruik ook worden gespoeld met koud water.

Wegwerpbekertje of mok? Milieu Centraal heeft het berekend: per 1.000 kopjes koffie (ongeveer het jaargebruik op een kantoor) bespaart milieuvriendelijk gebruik evenveel milieubelasting als 55 kilometer autorijden veroorzaakt - dat geldt voor zowel de mok als de plastic bekertjes. Zie: Milieucentraal.

Einde gebruik

Bespreek met de leverancier de mogelijkheden voor een gescheiden inzameling en afvoer. Vraag of bekers horen bij gft/organisch of bij het papierafval (dit is afhankelijk van de coating en het materiaal). In het afvalmanagement kan worden gekozen voor inzamelbuizen. Hiermee worden bekers gestapeld ingezameld, waardoor het volume van de reststroom sterk afneemt (= minder transportkosten). Steeds vaker leveren afvalinzamelaars faciliteiten om dit te regelen.